POLAZNE OSNOVE ZA UNAPREĐENJE PRAKTIČNE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU U SRBIJI

U opštem kontesktu reforme javne uprave u Srbiji, unapređenje stručnih, kadrovskih i organizacionih napora moraju biti usmereni ka identifikovanju, definisanju i primeni polaznih osnova i principi za unapređenje praktične politike na nivou lokalne samouprave. To se prvenstveno odnosi na proces decentralizacije i dekoncentracije radi unapređenje funkcionisanja sistema lokalne samouprave.

Preduslov ostvarivanja demokratske zajednice na lokalnom nivo jeste veća interakcija između građana i organa lokalne samouprave. Savremena lokalna samouprava mora da odustane od jednosmerne komunikacije sa građanima i krene u pravcu zajedničkog kreiranja javnih usluga lokalne samouprave sa građanima i privrednim subjektima. Osnovni demokratski preduslov za praktičnu reformu lokalne samouprave su spodobni izbori u kojima građani kao birači u svakoj lokalnoj jedinici mogu slobodno, u skladu sa zakonom, informisano, bez falsifikata i krađe da biraju svoje predstavnike u lokalnoj vlasti.

Ceo dokument dostupan je ovde: