Održana tribina „Obnova lokalne demokratije u Republici Srbiji”

Održana tribina „Obnova lokalne demokratije u Republici Srbiji”

Danas je naša Fondacija za liberalnu praktičnu politiku u saradnji sa FNF obavila javnu prezentaciju nacrta predloga parlamentarne Rezolucije o unapređenju lokalne samouprave u Republici Srbiji i predstavila model Lex Specialis-a kao način da se povrati lokalna demokratija putem održavanja svih izbora za sve lokalne samouprave u istom danu i odvojeno od svih drugih izbora!

Oba dokumenta FLPP predstavlja zaintereosovanoj javnosti u integralnoj verziji:

Ekspertski tim FLPP za reformu sistema javne uprave i lokalne samouprave u sastavu: Danijel Dašić, prof. Stevan Lilić i Zoran Alimpić je nastupio 3. aprila na panelu kojim je moderirala Jelena Banjac, a nastaviće sa radom u Nišu tokom narednog meseca.