Danijel Pantić (FLPP) na FNF inernacionalnoj radionici u Berlinu

Danijel Pantić (FLPP) na FNF inernacionalnoj radionici u Berlinu

Danijel Pantić je ispred FLPP učestvovao na internacionalnoj radionici u Berlinu posvećenoj pristupanju država kandidata EU!

Teme koje su uspešno obrađene na radionici koju je organizovao Friderih Neuman Stiftung obuhvatile su analizu postojećih mehanizama i instrumenata za pospešivanje procesa transformacije 
država kandidata u kontekstu pristupnih pregovora
i mogućnosti za njihovo unapređenje.

Naš poseban doprinos sastojao se u ukazivanju na primere dobre prakse sa Zapadnog Balkana koje mogu da budu primenjene u kontekstu “istočne trojke” (Ukrajina, Gruzija i Moldavija).