Alternativne preporuke za unapređenje kontrolne funkcije narodne skupštine

Uoči početka rada novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije, izabranog na parlamentarnim izborima u aprilu 2022. godine, istraživački tim  Fondacije za liberalnu praktičnu politiku sačinio je set preporuka  za unapređenje rada najvišeg zakonodavnog tela, pre svega u pitanju njegove kontrolne uloge.

Ovom prilikom pokušali smo da ne ponavljamo preporuke koje već više godina daju relevantne organizacije civilnog društva koje se bave ovom temom, već da ponudimo drugačija i u javnosti do sada manje pominjana rešenja. Ona u dosta slučajeva podrazumevaju usvajanje uspešnih primera iz pojedinih zemalja sa razvijenom i stabilnom demokratijom.

1. Preporuke za jačanje integriteta i samostalnosti Narodnih poslanika

– Donošenje novog Zakona o izboru narodnih poslanika i uvođenje proporcionalnog izbornog sistema sa direktnim glasanjem za kandidate u izbornim jedinicama i jednomandatnim izbornim okruzima, po uzoru na sistem kakav postoji u Sloveniji

– Ukidanje stava 2. člana 102. Ustava Republike Srbije, prema kojem je „narodni poslanik slobodan da, pod uslovima određenim zakonom, neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika” i time onemogućavanje korišćenja prakse “blanko ostavki” u budućnosti

2. Preporuke za obezbeđivanje ravnopravnog položaja vlasti i opozicije u parlamentu

– Uvođenje predsedništva kao kolektivnog organa za vođenje Narodne skupštine. Rotacija predstavnika 4 lista na mestu predsedavajućeg (2 najjače vladajuće i 2 najjače opozicione)

– Rotacija na mestu predsednika skupštinskih odbora po istom principu

3. Preporuke za efektivniju kontrolu rada izvršne vlasti

– Uvođenje obaveznih poslaničkih pitanja za predsednika Vlade u posebnom terminu dva puta mesečno, kako to već postoji u Velikoj Britaniji (PM Questions)

– Pored toga, uvođenje još jednog termina za poslanička pitanja dva puta mesečno, gde će biti obavezno prisustvo ministara po zahtevu opozicije

– Ograničavanje vremena za davanje odgovora i ministrima i premijeru na 5 minuta

– Donošenje novog Zakona o izboru Predsednika Republike i uvođenje parlamentarnog sistema vlasti. Predsednik bi se birao u Narodnoj skupštini kvalifikovanom većinom glasova, po ugledu na mehanizam koji danas postoji u Italiji.

4. Preporuke za sprečavanje akumulacije funkcija

– Uvođenje odredbe prema kojoj Narodni poslanik ne može istovremeno biti i predsednik ili zamenik predsednika skupštine jedinice lokalne samouprave